WORLD CHAMPIONSHIP-2019 GRAPPLING-GI
08–09.11.2019, Baku - Azerbaijan

   Contest sheet
Mg15/53 : Schoolboys (14-15 years old) upto 53 kg, Gi

SurnameNamePatronymicYear of BirthWeight, kg RankCountryCoach
1 Bakytkaliyev Aslan 200453 KAZ
2 Filinov Dmitrii 200553 RUS
3 Hagverdili Heydar 200453 AZE
4 Plaksiienko Danylo 200553 UKR
5 Sakmatov Zhyldyzbek 200453 KGZ
6 Sansyzbayev Sungat 200553 KAZ
7 Verdiyev Emil 200453 AZE